Přítok Ohře. Od jezu v obci Železná, ř. km 12,6, až po silniční most u soutoku s Podvineckým potokem (u kostela) v obci Kryry, ř. km 27,7.