Revír tvoří Bílina, přítok Labe. Od malé vodní elektrárny Povodí Ohře, s. p. (u Dolu Čs. Armády) v ř. km 62,3 v k. ú. Ervěnice až po vtok Bíliny do soutokové nádrže potoka Bíliny a průmyslového přivaděče (Krušnohorský přivaděč) na ř. km 70,7, včetně přítoků.
K revíru patří:
1.Novomlýnský rybníkk. ú. Červený Hrádek u Jirkova 3,25 ha
2.VD Zaječicek. ú.Vrskmaň, Kyjice17,10 ha
3.VD Újezd (Kyjice)k. ú.Kyjice, Jirkov,120,80 ha
Vrskmaň
4.soutoková nádrž přivaděče k. ú. Jirkov0,90 ha
Dodatek:
U nádrže Kyjice je odstavení vozidel možné pouze na odstavných plochách, parkovištích. Povodí Ohře, s. p., zakazuje u nádrže stanování a rozdělávání ohňů. Zákaz lovu ryb 50 m od hráze, tzn. také v prostoru mezi hrází a korytem a bezpečnostním přelivem. Odstavení vozidel před závorami na cestách do nádržního prostoru je přísně zakázáno.
Na podrevíru č. 3, nádrži Kyjice, je lov ryb z plavidel povolen za následujících podmínek:
- pro spuštění a vytahování plavidel je vyhrazeno místo pod železničním mostem u plochy určené pro odstavení motorových vozidel. V případě, že dojde ke zvýšení hladiny vody v nádrži a uvedené plochy nelze ke spouštění lodí využít, je zakázáno spouštět lodě v jiných částech nádrže,
- plavidla nesmí být ponechávána (vyvazována) na břehu nádrže,
- platí zákaz plavby a lovu ryb z důvodu ochrany hráze, věžového objektu a bezpečnostního přelivu ve vzdálenosti 50 m a kratší od těchto objektů.
Na podrevíru č. 2, nádrži Zaječice, Povodí Ohře, s. p., se zakazuje stanování a rozdělávání ohňů, vjezd a odstavení vozidel na travnatých plochách v podhrází a v zátopovém území nádrže vymezeném od levého konce hráze až k přítoku Hutního potoka od silnice v obci Zaječice. Na VD Zaječice je možné parkovat na označeném místě u pravého zavázání hráze a podél celé komunikace vedoucí pod hrází. Při parkování podél komunikace musí být ponechán dostatek prostoru i pro průjezd nákladních vozidel. Zákaz parkování v místě pro otáčení vozidel.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.