Přítok Labe. Rybářský revír tvoří propadliny a nádrž Všechlapy. Propadliny:
1.Hranáčv k. ú. Duchcov1,9 ha
2.Osek koupalištěOsek3,3 ha
3.Za pilouHáj3,0 ha
4.JeníkovskáJeníkov0,7 ha
5.VápenkaLahošť2,2 ha
6.KalňákZabrušany1,1 ha
7.RozputlDuchcov5,2 ha
8.Bagr - zrušeno
9.Pod 1. májemHáj3,2 ha
10.U LuftkyJeníkov u Duchcova0,6 ha
11.U DubuHáj6,5 ha
12.KamennýJeníkov2,0 ha
13.HeřmanZabrušany3,8 ha
14.PlempleDuchcov2,2 ha
15.Nová BarboraOldřichov61,0 ha
16.nádrž VšechlapyVšechlapy24,0 ha
17.U Cihelny - zrušeno
18.Vápenka LahošťLahošť0,7 ha
19.Propadliny na výsypce - zrušeno
20.Václav - zrušeno
21.OtakarHrob8,3 ha
22.Velký tovární - zrušeno
23.Pod vlečkou - zrušeno (samostatný revír č. 06 441 139)
Doplnění:
Při lovu na nástražní rybičku menší než 15 cm je možné užití pouze jednoháčku - platí na celý revír Bílina 4.
č. 2 Osek koupaliště: v obecném zájmu je lov ryb vymezen pouze do prostoru hráze rybníka od objektu výpustního zařízení až cca 50 metrů za vyústění odbočky do ulice Bezručovy (značeno cedulí). V prostoru dělicí hráze mezi malou a velkou nádrží Oseckého rybníka, jakož i z hráze od autokempu, je lov ryb zakázán.
č. 15 Nová Barbora: celoroční zákaz lovu ryb platí ze soukromých oplocených pozemků vpravo od vjezdu do areálu - vyznačeno tabulemi. Zákaz stanování a táboření mimo autokemp.
Lov ryb z plavidel povolen: povolenku k lovu z plavidla vydává ČRS, z. s., MO Duchcov, plavidlo musí být označeno přiděleným evidenčním číslem, od 1. 6. do 31. 8. zákaz lovu ryb z plavidel 100m od pláží (prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky), nelze použít plavidla poháněná větrem nebo spalovacím motorem, plavidla nesmí být ponechána na břehu nebo vyvázána na břeh nádrže.
Od 1. 6. do 31. 8. v době od 8.00 do 22.00 platí zákaz lovu ryb z pláží (prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky).
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
č. 16 nádrž Všechlapy: horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.