Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Stadicích až k jezu mlýna v Dolánkách. K revíru patří Zalužanský potokZ: 50°39'49.162"N, 13°53'20.692"E, K:50°41'34.561"N, 13°50'0.131"E od propadliny Kateřina až k pramenům se všemi přítoky. Modlanský potokZ: 50°39'8.504"N, 13°52'34.111"E, K:50°42'50.022"N, 13°49'25.572"E od obce Modlany až k pramenům se všemi přítoky.
Dále do revíru patří:
0.Bílina (hlavní tok)
1.Vápenkav k. ú. Krupka-Vrchoslavice0,5 ha
2.VápenkaPřítkov0,45 ha
3.Lesní bránaTeplice v Čechách0,5 ha
4.BramšTeplice v Čechách0,3 ha
- vodní plocha 0,15 ha
5.Zrušeno
6.Za hřbitovem - zrušeno
7.Lesní brána 8Teplice v Čechách0,4 ha
8.Karolina IBžany4,3 ha
9.Karolina IIBžany1,0 ha
10.Pod lesem II - zrušeno
11.ČSM IMstišov35,4 ha
12.ČSM IIMstišov1,4 ha
13.ModlanskáModlany41,6 ha
14.Kravín - zrušeno
15.ÚjezdečekÚjezdeček1,7 ha
- vodní plocha 1,5 ha
16.Dukla IKošťany3,3 ha
17.Dukla IIKošťany0,6 ha
18.U silniceKošťany0,8 ha
19.V lomuPozorka13,4 ha
20.Cihelna - zrušeno
21.Na výsypceKošťany0,9 ha
22.StřelniceKladruby0,5 ha
- vodní plocha 0,3 ha
23.KateřinaModlany39,8 ha
Na nádrži Modlanská je v levé zátoce pravého břehu zákaz vstupu a lovu ryb ve vyznačeném prostoru (300 m) - vyznačeno tabulemi. Z bezpečnostních důvodů je na celé ploše Modlanské nádrže zákaz vstupu do vody.
Zákaz lovu ryb platí v obecném zájmu v prostoru umělého ostrova u hráze - vyznačeno tabulemi. Na podrevíru č. 13 Modlanská - zákaz lovu z hráze nádrže (betonovými vlnolamy opevněná část hráze od závory u altánu po odtok z nádrže).
Na podrevírech č. 11 ČSM I, č. 13 Modlanská a č. 23 Kateřina platí horní míra kapra obecného 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Na podrevíru č. 13 Modlanská platí přísný zákaz užívání plavidel k jakýmkoli účelům, včetně účelů rekreačních.
Na podrevíru č. 23 (Kateřina): Zákaz lovu ryb v úseku slepé silnice (50 m) vedoucí do vodní nádrže Kateřina v období od 15. 12. do 15. 2.
Na podrevírech č. 13 Modlanská a č. 23 Kateřina platí: od 16. června do 31. srpna 2021 je lov povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. Pro tuto výjimku MZe dále platí následující pravidla pro lov ryb:
- Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
- Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.