Od jezu v Českých Budějovicích-Rožnově až k jezu ve Březí. Míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm. Zákaz lovu ryb v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí v období od 16. 4. do 15. 6. (včetně) - CHRO.
Na revíru platí pouze zvláštní povolenky, bližší podmínky k rybolovu jsou součástí povolenky. Informace o prodeji povolenek MO ČRS České Budějovice 1 (www.crsmo1cb.wz.cz, 387 425 967), rovněž v terénu u vody mobil 725 136 592 a 725 136 594, dále MO ČRS České Budějovice 2 (http://rybari.pohoda.com, 386 466 330).