Přítok Želivky-Sázavy. Od tělesa jezu Prokopova (Svárovského) mlýna v k. ú. Kojčice až k hrázi nádrže Hejlov v k. ú. Částkovice, Novocerekvický potok až k rybníku Dolní mlýn v k. ú. Cerekev .