Chytej.cz
Jigy Teflon RUGBY LURE HOLDER

421 200 – Vltava 30 - 32, Údolní Nádrž Lipno

Datum aktualizace dat: 8.5.2019 
  • Číslo revíru: 421 200
  • Rozloha revíru: 34 km, 4870 ha
  • Typ revíru: mimopstruhový revír
  • Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
  • Organizace pověřená hospodařením: JEDNOTLIVEC Jihočeský územní svaz
  • Lov z plavidel povolen
  • Mapa: Zobrazit polohu na mapy.cz

Popis revíru

Od hráze ÚN Lipno až k silničnímu mostu v Nové Peci. Všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnad a hlubinná přívlač se povoluje. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Z nástrah živočišného původu je povoleno lovit pouze na žížaly, moučné a kostní červy, patentky a celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Zákaz čeřínkování. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č.197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby.
Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Táboření a rozdělávání ohňů: Na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Tábořením se rozumí setrvání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků, např. stanů; tábořením je tedy zejména přebývání ve stanu na jednom místě přes noc.
Za táboření se nepovažuje pouhé přespání bez přístřešku. Pouhé přenocování bez přístřešku tedy nepodléhá zákazu táboření podle § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK.
Za rozdělávání ohně se považuje jakýkoliv způsob zapálení hořlavých látek. Za oheň se považuje jak otevřený oheň (kde není zabráněno styku plamenů s okolním prostředím), tak oheň rozdělaný v různých zařízeních (nadzemní grily, plynové vařiče). Rozděláním ohně ve smyslu § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK se rozumí jeho založení i udržování.
Vjezd a setrvání vozidel a obytných přívěsů: Na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. c) ZOPK zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Zacházení s odpady:
Na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. a) ZOPK zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Pokud se vjíždí do lesa, táboří a rozdělává oheň v lese či znečišťuje se les, jde o přestupky také dle lesního zákona (§ 53 lesního zákona).
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, umožňuje v rámci výkonu rybářského práva užívání pobřežních pozemků pouze v nezbytném rozsahu, nikoliv však táboření či rozdělávání ohňů. Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou stanoveny v § 26 ZOPK.

Lov ryb zakázán:
-do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích,
-z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
-v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb,
-v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel - chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben-listopad bójemi bílé barvy.
K označení krmných míst je povoleno pouze použití tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm. Konec bóje musí být obarven reflexní barvou.
Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna. Zákaz lovu ze sportovních plavidel včetně plachetnic.
Na revíru je povolen nonstop rybolov v období od 16. 6. do 31. 8. 2018 a od 16. 6. do 31. 8. 2019.
Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:
-osoba provádějící lov je povinna v době od 00:00 do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,
-osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdný řádek k tomuto dni proškrtnout,
-osoba provádějící lov ryb od 00:00 do 04:00 hod. smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
-lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví - Hůrka),
-z levého (východního) břehu je lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po hráz ÚN Lipno,
-z pravého (západního) břehu je lov ryb povolen pouze v úseku od silničního mostu v Nové Peci po železniční most v Nové Peci.

Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na chytej@chytej.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!

seznam svazů - mimopstruhové revíry / pstruhové revíry v tomto svazu

Diskuse o revíru

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k revíru

Úterý 30. října 2018 v 11:10® mikuláš
Pátek 5. srpna 2011 v 15:33@ vojta962

Dobrý den budu ve Frumburku dá se v okolí koupit povolenka a za kolik na týden děkuji