Od hráze ÚN Hněvkovice až k jezu v Hluboké nad Vltavou. K revíru nepatří zatopené pískoviště v Hluboké nad Vltavou 3,8 ha na levém břehu, které je samostatným revírem místního významu. Lov z plavidel na ÚN Hněvkovice povolen, včetně hlubinné přívlače a zavážení nástrah a návnad. Do revíru nepatří potok Libochovka a spojky rybníků. V úseku od mostu v Zámostí po jez Hluboká nad Vltavou platí zákaz lovu ryb v období od 1. 1. do 15. 6. (včetně) a celoroční zákaz čeřínkování. Celoroční zákaz lovu ryb platí pod jezem v prostoru vymezeném jezem a červenobílými tabulemi Povodí Vltavy. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. Zákaz používání klepadel a šplouchadel. Při lovu na nástražní rybičku povoleno používat pouze celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby. Od 1. 6. do 31. 10. je na hladině nádrže vyznačena lyžařská dráha v lokalitě dané GPS: Z: 49°08'07.6"N 14°27'16,9"E, K: 49°09'00.2"N, 14°27'21,4"E. Při lovu dravců na bójku je povoleno umísťovat bójku pouze v třetině toku přilehlé k břehu, na kterém se nachází lovící. Vnitřní třetina toku (plavební dráha) musí zůstat volná. Je zakázáno umísťovat bójky v třetině toku u protilehlého břehu a přetahovat vlasec přes plavební dráhu. Označování krmných míst je zakázáno s výjimkou tyčových bójí v přilehlé třetině toku. Nonstop rybolov je na revíru povolen pouze v období od 16. 6. do 31. 8. Uživatel revíru vyhlašuje pro nonstop rybolov v době 0:00-4:00 hod. tato pravidla:
- osoba provádějící lov je povinna v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin osvětlit místo lovu neoslňujícím světlem. Zakazuje se používání svíček ve skleněných nádobách. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
- osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdný řádek k tomuto dni proškrtnout.
- lov ryb povolen pouze v úseku od levobřežního ústí silnice do přehrady pod obcí Jeznice (na levém břehu GPS: 49°9'8.767"N, 14°27'8.219"E, na pravém břehu GPS: 49°9'14.893"N, 14°27'20.772"E) až po horní hranu levobřežní zátoky mezi Purkarcem a Karlovým Hrádkem (v této úrovni platí pro oba břehy GPS: 49°7'8.379"N, 14°27'42.478"E).
Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno provádění jakýchkoliv terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.