Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:
Majdalena (Cep - velké jezero, Cep I - malé jezero, obě jezera jsou propojena kanálem)v k. ú. Cep, Majdalena140 ha
Velká TušťskáTušť30 ha
Malá TušťskáTušť10 ha
Lov ryb je zakázán ze břehu v oploceném areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdalena, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I, a dále z ostrova nacházejícího se na jezeře Cep I. Je zakázáno budování a využívání pevných stanovišť na mělčinách za účelem rybolovu. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep, jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen, na ostatních místech tohoto úseku je rybolov zakázán. Zavážecí loďky na dálkové ovládání určené k zavážení nástrah a návnad jsou povoleny. Kapr obecný je hájen v celém revíru v 43. a 44. týdnu.
Upozornění: Na pobřežních pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákony, zejména zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., zakázáno provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Používání rybářských deštníků a deštníků typu Brolly se povoluje pouze za účelem ochrany před nepřízní počasí během lovu. Je zákonem zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely. Na revíru je vhodné místo pro handicapované rybáře (GPS: 48°53'51.834"N, 14°53'55.882"E).