Přítok Otavy. Od mlýna Rožboudů v k. ú. Svinětice až k druhému jezu nad mlýnem Blanice v k. ú. Velká Blanice.
K revíru patří:
Stará řeka u mlýnav k. ú. Svinětice0,6 ha
Pískovna ZáklíBavorov0,6 ha
Propadlina HliníkBavorov0,8 ha
Pískovna DrahyBavorov0,8 ha
Na propadlinu Hliník a pískovnu Drahy platí pouze zvláštní místní povolenky. Lososovité ryby lze lovit pouze umělými nástrahami, jinak musí být ulovené lososovité ryby s náležitou šetrností vráceny do vody.