Rybolov lze provádět na rybníku:
Stržený (CZ 21152922)v k. ú. Rtišovice7 ha
Bližší podmínky rybolovu na rybníku:
Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Lov povolen podél místní komunikace, na hrázi a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO - LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z obslužných zařízení rybníka. Při lovu se musí používat háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (týká se i vláčecích nástrah). V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby a jeseter musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. V případě, že si lovící nebude chtít ponechat ulovenou rybu, musí provést šetrné vyháčkování ryby v dírce nebo ve vodě. Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Místenkový režim. Boaty povoleny na vlastní nebezpečí. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR50 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka.