Přítok Berounky. Od hraniční tabule na konci vzdutí Dolního Zdeslavského - Rajmanova rybníka u Zdeslavi včetně všech přítoků, mimo chovné rybníky na toku. Celý revír včetně přítoků je chovný - lov ryb zakázán.