Pravostranný přítok Berounky - Habrový potok - od soutoku s Berounkou až k pramenům, včetně přítoků, mimo rybníky ležící na toku. Levostranný přítok - Vůznice - od soutoku s Berounkou až k pramenům, včetně přítoků, mimo rybníky ležící na toku. Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.