Přítok Červeného potoka - Litavky - Berounky. Od vtoku do Červeného potoka u Zdic až k vysokému jezu v Točníku, mimo části potoka od Točníku. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.