Přítok Rakovnického potoka - Berounky. Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.