Revír tvoří spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem.