Přítok Labe. Od jezu nad rybníkem Netušil v k. ú. Krchleby na ř. km 22,05 až k pramenům u Dědic na ř. km 338,05. Součástí revíru jsou všechny přítoky - zejména Paběnický, Hološinský, Opatovický a Šebestenický. Celý revír včetně přítoků je CHRO - lov ryb zakázán. Rybníky ležící na hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru.