Přítok Doubravy-Labe. Od obce Podmoky k pramenům u Kobylí Hlavy.
Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.