Ryby lze lovit na rybníku Propast v k. ú. Hradec u Stříbrné Skalice.
V roce 2010 bude rybník dočasně nezpůsobilý k rybolovu z důvodu odbahňování. Koncem roku bude rybník opět napuštěn a zarybněn. Informace o napuštění bude zveřejněna na webových stránkách Středočeského ÚS (www.crs-sus.cz). Osoba provádějící lov je povinna respektovat ustanovení Rybářského řádu. Zákaz lovu ryb z komunikace vedoucí po hrázi. Parkování je možné u autobusové zastávky před restaurací Propast. Tabulemi označeno místo pro ZTP - vozíčkáře.