Rybolov lze provádět na nádrži:
Louňov (CZ 21103771)v k. ú. Pravětice2 ha
Nádrž leží v CHKO Blaník, proto je počet současně lovících rybářů omezen na maximálně 20. Lov povolen pouze na místenky od 1. 5. do 31. 12. Místenky vydává MO ČRS Načeradec na úřadu městyse Načeradec v úřední hodiny pro veřejnost: Po 7.30-12.00, 13.00-16.00, St 7.30-12.00, 13.00-17.00, Pá 7.30-12.00. Místenka se vydává na tři konkrétní dny v jednom měsíci, které si rybář stanoví a budou vyznačeny úřadem městyse na místence. Poplatek za vystavení je 20 Kč. Lov ryb povolen pouze z hráze. Čtyři místa jsou vyhrazena pro Crown resort & Spa, s.r.o. Parkování aut u hráze je vyznačeno tabulemi, zákaz vjíždění vozidel na těleso hráze. V případě provozu brokové střelnice bude režim upřesněn cedulemi a informacemi na místence. Ulovené ryby, které si chce lovící ponechat, musí do ukončení lovu přechovávat pouze ve vezírku. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace, končí pro něj denní rybolov.