Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Brožkovna (CZ 21122121)v k. ú. Třemblat
Celoroční mimopstruhový režim
K parkování jsou vyhrazena dvě místa na začátku a tři místa na konci rybníka. Pozn.: rybník je mělký, silně zarostlý vegetací. Ideální obsazenost je 5 současně lovících.