Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Stržený (CZ 21152922)v k. ú. Rtišovice7 ha
Celoročně mimopstruhový režim
Odlov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Pokračování lovného úseku za zátokou na pravé straně až do cca poloviny louky - konec lovného úseku označen cedulí. Části u obou přítoků jsou klidovou zónou - LOV RYB ZAKÁZÁN - označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: "Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Stržený. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS." K parkování jsou určena označená místa. Na louku za zátokou na pravé straně je zákaz zajíždění vozidel. Dvě soboty v září budou vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na webových stránkách crs-sus.cz a u rybníka.