Revír tvoří rybník:
Mlýnský rybníkv k. ú. Říčany2,6 ha
Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybníka. Na pravé straně od bezpečnostního přelivu po začátek zahrady prvního domu. Zákaz lovu ryb v příbřežní oblasti přítoku - chráněná rybí oblast označena cedulemi. Označování krmných a lovných míst je zakázáno. Zákaz používání zařízení k vyhledávání ryb (echolotů atd.) a vábniček. Vnadění povoleno. Lovící je povinen s jakoukoli ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je taktéž povinen mít u sebe. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm a lína na 30 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně) a lín nad 50 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na maximálně 2 ks. Přisvojí-li si rybář v kalendářním dni 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika, sumec, úhoř, pstruh) či jejich kombinaci, končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.
Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Možnost parkování je v ulicích Wolkerova a Březinova na záchytných parkovištích.