Přítok Jevanského potoka - Sázavy. Od vtoku do Jevanského potoka v obci Hradec až k pramenům.
K revíru patří nádrž:
Nováv k. ú. Zvánovice0,3 ha
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.