Revír tvoří vodní plochy v povodí Vltavy 1.
Podrevíry:
Vrbnov k. ú. Vrbno3,0 ha
ZelčínVrbno1,0 ha
Lužec nad Vltavou I a IILužec nad Vltavou1,6 ha

Lov přívlačí je zakázán. Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm a štiky na 60 cm. Na celém revíru je zakázáno označování krmených a lovných míst bójkami a jinými předměty. Na revíru mohou být umístěny výtěrové rošty označené bójkou ČRS s oranžovou vlajkou. Zákaz lovu v okolí 10 m od takto označeného místa. Na tůni Lužec I je chráněná rybí oblast "Macanda" kde je rybolov zakázán - vyznačeno cedulemi. Na tůni Vrbno je chráněná rybí oblast "Rameno k Vltavě", kde je rybolov zakázán
- vyznačeno cedulemi.