Revír tvoří vodní plochy v povodí Labe 14. K revíru patří:
1.Pískovna Vlíněvesv k. ú. Vlíněves60,1 ha a 45,2 ha
a Vlíněves I. (Baraba)
2.SidonkaHořín6,4 ha
3.Mlazické tůněMělník9,5 ha
4.Hořínská strouhaHořín4,8 ha
5.Vehlovická tůňMělník4,5 ha
6.Staré Labe a HadíkMělník3,6 ha

7.ŠutrákBýkev2,0 ha
Lov přívlačí je povolen na pískovnách Vlíněves, Vlíněves I, Starém Labi a Sidonce. Na ostatních tůních je přívlač zakázána. Chytání z ostrůvků je zakázáno. Nejmenší lovná míra candáta je stanovena na 50 cm a štiky na 60 cm. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno pouze na Sidonce a Starém Labi - hlubinná přívlač je zakázána. Na zbytku revíru je lov z plavidel, zavážení, zanášení i zaplavávání krmení a nástrah, včetně označování krmných a lovných míst bójkami a jinými předměty, zakázáno. Používání rybářského přístřešku pouze po dobu výkonu rybářského práva. Podél celého revíru je zakázáno stanování, kempování, táboření, bivakování a rozdělávání ohňů, viz obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015 (v celém znění na webových stránkách obce), citace z vyhlášky 1/2015: článek 4, odst. 4 na informačních tabulích dopravního značení). Na katastrálním území města Mělníka (Mlazické tůně, Staré Labe a Hadík, Vehlovická tůň) platí Obecně závazná vyhláška města Mělník číslo 2/2017 mimo jiné o zákazu stanování, kempování a rozdělávání ohňů v době od 0.00 do 4.00. Na revíru mohou být umístěny výtěrové rošty označené bójkou ČRS s oranžovou vlajkou. Zákaz lovu v okolí 10 m od takto označeného místa.