Revír tvoří jednotlivé podrevíry - slepá ramena, tůně, pískovny a nádrže v povodí Labe 24:
1.Štolbovkav k. ú. Kolín0,8 ha
2.Legerovo ramenoKolín6,8 ha
3.Staré LabeKolín1,8 ha
4.Malá SpálenkaKolín1,0 ha
5.OvčačkaKolín2,2 ha
6.DrožďárnaKolín4,4 ha
7.Velká SpálenkaKolín6,1 ha
8.Nový písečák - pískovna Hradišťko Veltruby37,8 ha
Na celém revíru je zákaz umísťování bójek. Na celém revíru je celoroční zákaz lovu planktonu. Nejmenší lovná míra sumce je stanovena na 70 cm, štiky na 55 cm. Povinnost zapisovat do úlovkového lístku čísla podrevírů 1-8, dle výše uvedeného číslování. Denní úlovek lína omezen na 4 ks a denní úlovek okouna omezen na 3 ks. Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných ulovených ryb druhů, vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech MO Kolín dohromady. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
Nejmenší lovná míra candáta obecného stanovena na 50 cm, štiky obecné na 60 cm. Lína je zakázáno používat jako nástražní rybu.