Čechova 1542, p. Havel,
a RNDr. Holec, Arbesova 1643
hostovské nevydává