Od jezu bývalého mlýna v Klášterní Skalici až k Toušickému jezu včetně všech přítoků. Rybník Strašík je samostatným revírem. Ostatní rybníky na přítocích nejsou součástí revíru. MNÍK.