Revír tvoří nádrž:
Nový písečákv k. ú. Veltruby6,0 ha
K parkování jsou vyhrazena parkoviště.
Zákaz vstupu na pozemky, které nejsou určeny k výkonu rybářského práva (viz mapa na stránkách www.rybari-veltruby.cz). Zákaz vjezdu motorovými vozidly na pozemky kolem vodní plochy. K parkování jsou vyhrazena parkoviště. Za jakékoliv poškození majetku pronajímatele tohoto revíru ponese dotyčný plnou zodpovědnost se všemi důsledky. Zákaz stanování a rozdělávání ohně. Zákaz zavážení a vnadění. Zákaz rybolovu je označen cedulemi.