Přítok Želivky. Revír tvoří vodárenská předzdrž Němčice. Lov ryb udicí je povolen jen ve vyznačených místech - vyznačeno tabulemi. Lov ryb na vodárenské předzdrži je omezen rozhodnutím KHES Praha a podmínky lovu ryb jsou určeny Statutem rybářského obhospodařování pro představnou nádrž Němčice. Statut vychází z uzavřené smlouvy mezi ČRS, z. s., SÚS a podnikem Povodí Vltavy. Každý lovící obdrží k místence Statut, který si prostuduje, a před zahájením lovu podepíše, že souhlasí s podmínkami lovu ryb. Celosvazové a územní povolenky na mimopstruhové revíry platí pouze spolu s místenkou vydanou ČRS, z. s., SÚS; vydávají MO Hulice, Soutice, Dolní Kralovice, Vlašim a Kožlí. Parkování povoleno na vyhrazených místech. Úlovky cejna, plotice, karasů a jejich hybridů se nezapočítávají do celkového množství denních úlovků. MNÍK. Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 029438/2013/KUSK/OŽP/Sy povolen odlov jelce jesena. Nejmenší lovná míra jesena je stanovena na 30 cm, doba hájení od 16. 3. do 15. 6.