Revír tvoří nádrž:
Vrážekv k. ú. Dolní Kralovice1,0 ha
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb ze silničního náspu.