Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž na Pekelském potoce (přítok Stroupinského potoka):
Peklov k. ú. Točník2,7 ha
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na 30 cm, kapra na 45 cm a amura na 65 cm. Denní úlovek lína je omezen max. na 2 ks.
Ponechá-li si rybář v den lovu 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika) nebo jejich kombinace, končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Lov ryb v prostoru rákosin je zakázán (vyznačeno tabulemi), lov ryb z hráze je povolen pouze handicapovaným rybářům, ostatním je zakázán. Místa pro handicapované rybáře jsou vyznačena tabulemi.