Přítok Štítarského potoka - Mrliny - Labe. Od můstku silnice Nouzov - Budčeves až k pramenům.
K revíru patří nádrž:
Sportovnív k. ú. Sloveč1,5 ha
Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm, lína na 25 cm a candáta na 50 cm. Lov přívlačí je povolen od 1. 9. Při ponechání si 2 ks vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.