Přítok Mastníka - Vltavy. Od jezu nad obcí Jesenice až k pramenům včetně Mitrovického potoka. Celý potok včetně všech přítoků (kromě nádrže Černická) je chráněnou rybí oblastí.K revíru patří nádrž:
Černickáv k. ú. Sedlec1 ha
Na nádrži je lov omezen max. počtem 30 současně lovících návštěvníků. Rozhodnutí KHS SKNV č. j. 4554/77/Čer. Týdenní úlovek vyjmenovaných druhů ryb (kapr, štika, amur, candát) se omezuje na 2 ks. Lov ryb povolen pouze na jeden jednoháček.
Na revíru je zakázáno parkovat na přilehlé komunikaci k rybníku v délce 40ti metrů (úsek je viditelně vykolíkován a označen červenobílou páskou) z důvodu zachování její průjezdnosti. Ve stejném úseku je i zákaz lovu.