Přítok Vltavy. Od jezu elektrárny v Krhanicích (bývalý Pěnkavův mlýn) až k jezu mlýna v Nespekách. Přítoky do revíru nepatří. Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm. Zákaz zavážení bójí. MNÍK.