Přítok Rokytky - Vltavy. Od vtoku do Podleského rybníka v Praze 10 - Uhříněvsi až k hrázi rybníka Pod Hradem v Říčanech.
K revíru patří:
úsek potoka RokytkaZ: 50°0'28.889"N, 14°39'45.08"E, K:50°2'33.353"N, 14°37'48.52"E
od vtoku do rybníka U Markéty až k hrázi požární nádrže v Praze 10 - Královicích
úsek potoka Rokytka od vtoku do požární nádrže v Praze 10 - Královicích až k hrázi vodní nádrže Bahnivka v Říčanech
Vodicev k. ú. Praha 10 - Uhříněves 1,7 ha
Nadýmač IPraha 10 - Uhříněves 0,7 ha
Lov na rybníku Nadýmač I je povolen pouze z hrází a pravého břehu. Nejmenší lovná míra lína je stanovena na 30 cm, amura na 60 cm, štiky na 60 cm a sumce na 90 cm. Lín nad 45 cm (včetně), okoun nad 35 cm (včetně) a cejn nad 45 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Je povoleno lovit na nástražní rybičky, nebo jejich část s minimální délkou 15 cm. Denní úlovek dravých ryb (štika, candát, sumec a bolen) je omezen na 1 ks.