Přítok Berounky. Od mostku u železniční zastávky Pustověty k železničnímu mostu tratě Louny - Rakovník. V Rakovníku platí zákaz lovu nad jezem u stadionu SK Rakovník, 50 m od jezu proti proudu - označeno tabulemi. Části revíru jsou označeny číslem podrevíru. Je povinností osoby provádějící lov poznamenat do přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
K revíru patří:
1.vlastní tok Rakovnického potoka
4.Senec - závlahaSenec4,8 ha
5.Pavlíkov - závlahaPavlíkov1,5 ha
6.BoryOlešná1,2 ha
8. Panoší ÚjezdPanoší Újezd3,2 ha
Na závlahách Senec a Panoší Újezd jsou části chráněnými rybími oblastmi
- vyznačeno tabulemi - lov ryb zakázán.
Přítoky Rakovnického potoka a úsek Rakovnického potoka od ústí Lišanského potoka k jezu u sportovního stadionu SK Rakovník jsou chovné
- lov ryb zakázán. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na 25 cm, lína na 25 cm. Lišanský potok je samostatným revírem.