Revír tvoří nádrž Šlechtín, ležící na bezejmenném pravostranném přítoku Ostrovského potoka v k. ú. Prostřední Ves. Lov ryb povolen z hráze a západní strany rybníka - vyznačeno tabulemi.