Revír tvoří nádrž:
Novýv k. ú. Jince1,3 ha
Na nádrži je v obecném zájmu zákaz lovu ryb ze silnice. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.