Přítok Berounky. Od jezu Hávova mlýna v Libomyšli k jezu pod obcí Jince (pod vtokem Ohrazenického potoka).
K revíru patří:
část potoka Chumavy od ústí do Litavky v Libomyšli až do Hostomic
Z: 49°52'34.331"N, 13°59'48.843"E, K:49°49'28.938"N, 14°2'23.609"E
a nádrže:
Novinyv k. ú. Podluhy1,4 ha
HražbaHostomice0,6 ha

Rybník Hražba je až do odvolání uzavřen z důvodu probíhající rekonstrukce hráze.
PalivčákOsov0,9 ha
Náhradou za Neumětelskou Velkou je do revíru vložen rybník:
Loužekv k. ú. Malý Chlumec0,4 ha
Přítoky Litavky a Chumavy jsou chovné - lov ryb zakázán. Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti - vyznačeno tabulemi. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 ks vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.