Od jezu v Klavarech až k jezu ve Veletově včetně přítoků.
K revíru patří:
Černá struha,
Z: 50°1'13.949"N, 15°16'25.501"E, K:50°1'4.601"N, 15°17'28.161"E
úsek Klejnarky
Z: 50°0'44.055"N, 15°16'49.423"E, K:49°59'59.681"N, 15°17'28.773"E
od jejího ústí do Černé struhy až k jezu v Mladém Hlízově,
pískovna Velký Samberkv k. ú. Kolín35,0 ha
Na pískovně spojené s hlavním tokem probíhá těžba písku s lodním provozem. Lov ryb je zakázán v prostorech sídla provozovny, skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru, a břehů, kde probíhá rekultivace. Zákaz lovu z prostoru pláže na Loděnici. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Lov z plavidel, zavážení a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování bójek je povoleno pouze na hlavním toku řeky Labe. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly lovu ryb a aktuálními lovnými úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách na příjezdových komunikacích. Nejmenší lovná míra sumce je stanovena na 70 cm, štiky na 55 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na 4 ks a denní úlovek okouna omezen na 3 ks. Po vylovení vyjmenovaných druhů ryb v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na břeh je povinností lovících použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech MO Kolín dohromady. Ad 24hodinový rybolov v roce 2020 a 2021 od 16. 6. do 30. 9. - více na str. 61-62.Nejmenší lovná míra candáta obecného stanovena na 50 cm, štiky obecné na 60 cm. Zákaz rybolovu 50 m pod Veletovským jezem na revíru. Zákaz rybolovu v prostorech vtoku, spojení hlavního toku a pískovny Samberk. Zákaz rybolovu, v důsledku existence rybího přechodu, 50 m nad a pod starým mostem v Kolíně. Lína je zakázáno používat jako nástražní rybu.