Od ř. km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně u ř. km 868,8.
K revíru patří:
1.Mlýnská strouha v k. ú.Kostelec nad Labem4,0 ha
2.Spojnice Křenecké tůně a Starého řečiště Labe v k. ú. Kostelec nad Labem 3 km 1 ha
3.Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem až ke vtoku do Mlýnské strouhy v k. ú. Kostelec nad Labem. Rybolov na Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán.
4.Pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.
Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku Labe. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm.