Od Úpořského ramena v k. ú. Kly až k ústí Košáteckého potoka do Labe. Součástí revíru jsou přítoky, náhony a slepá ramena propojená s hlavním tokem Labe. Všechny přítoky do revíru jsou chovné - lov ryb zakázán. Zákaz používání zařízení na vyhledávání ryb (například echolotů aj.). Zákaz používání jakýchkoli vábniček (klepadla, špláchadla aj.). Na celém revíru je povolen lov ryb pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky (nevztahuje se na přívlač). Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na 25 cm, sumce na 90 cm, okouna na 25 cm. Lov z plavidel povolen kromě úseku: od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Zákaz lovu z levého břehu řeky v úseku od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Dále je lov ryb zakázán v úseku 100 m nad jezem v Obříství i pod ním - týká se plavidel i lovu ze břehu. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel na slepém rameni řeky Labe zvaném "TUHAŇ" - . Tůně v Obříství, Libiši a Košátecký potok jsou samostatnými revíry.