Přítok Labe. Od mostu železniční tratě Uhlířské Janovice - Bečváry nad rybníkem Vavřinec až k pramenům u obce Kochánov.
K revíru patří:
Ostašovský potok - 100 m od vtoku do Vavřineckého rybníka (vyznačeno tabulemi) až k pramenům,
a dále potoky Onomyšlský, Anenský a Janovický.
Rybníky na hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru.
Součástí revíru je nádrž:
Nováv k. ú. Uhlířské Janovice2,4 ha
Na nádrži Nová je zakázán lov přívlačí. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 55 cm a candáta na 50 cm.