Revír tvoří nádrž:
Údolnív k. ú. Nové Strašecí8,8 ha
Na Údolní nádrži je chráněná rybí oblast - označeno tabulemi. Na revíru je omezen úlovek ryb vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 1 kus denně. Nejmenší lovná míra amura je stanovena na 60 cm a štiky na 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.