Přítok Labe. Od jezu u náhonu na rybník Vrabcov v k. ú. Třebešice až k jezu v obci Krchleby nad rybníkem Netušil.