Přítok Labe. Od jezu mlýna Brodce nad Jizerou až k jezu elektrárny Vinec. Lov z plavidel povolen. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm. Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 024679/2015/KUSK je povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je 40 cm. V období od 1. listopadu do 15. března je mník hájen.