Přítok Labe. Revír tvoří úsek od Korčického jezu v k. ú. Žleby až k přírodnímu prahu pod Macháňovou skálou asi 500 m nad mostem ke školce Českých lesů - vyznačeno tabulemi. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.