Přítok Doubravy - Labe. Od ústí do Doubravy u obce Rohozec na ř. km 8,15 až k hranicím obce Podmoky na ř. km 22,25.
K revíru patří nádrže:
Lom Horkyv k. ú. Horky1,0 ha
PanskýHostovlice0,7 ha
Přítoky jsou CHRO určenou k výrobě násad lososovitých ryb a ryb chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.